Thương hiệu

Tên thương hiệu
Đông Y Dưỡng Sinh Đường
Lưu ý
Ngày uống 3 lần mỗi lần 10 viên + 1 thìa bột trước khi ăn. Trẻ em lượng dùng bằng ½ người lớn.

An trĩ thảo mộc

300.000 

Tên thương hiệu
Đông Y Dưỡng Sinh Đường
Lưu ý
Ngày uống 3 lần mỗi lần 10 viên + 1 thìa bột trước khi ăn. Trẻ em lượng dùng bằng ½ người lớn.
An trĩ thảo mộc
300.000