Thương hiệu

Tên thương hiệu
Viện Nghiên cứu thảo dược Việt Nam
Xuất xứ
Việt Nam

Đông trùng Hạ thảo Viện Thảo Dược – Bột Đế 1kg

1.000.000 

Tên thương hiệu
Viện Nghiên cứu thảo dược Việt Nam
Xuất xứ
Việt Nam
Đông trùng Hạ thảo Viện Thảo Dược – Bột Đế 1kg
1.000.000