Thương hiệu

Tên thương hiệu
Mộc Quy Hương
Xuất xứ
Việt Nam

Gà Xé Chay – Chay Dược Liệu Mộc Quy Hương

80.000 

Tên thương hiệu
Mộc Quy Hương
Xuất xứ
Việt Nam
Gà Xé Chay - Chay Dược Liệu Mộc Quy Hương
80.000