Thương hiệu

Tên thương hiệu
Tjcosmetic
Lưu ý
Lấy lượng vừa đủ thoa đều lên tóc, có thể quấn khăn ủ tóc 10-15 phút sau đó xả lại với nước

Kem Hấp Ủ Tóc

250.000 

Tên thương hiệu
Tjcosmetic
Lưu ý
Lấy lượng vừa đủ thoa đều lên tóc, có thể quấn khăn ủ tóc 10-15 phút sau đó xả lại với nước
Kem Hấp Ủ Tóc
250.000