Thương hiệu

Tên thương hiệu
The Moshav Farm
Xuất xứ
Việt Nam
Lưu ý
Không để gần nguồn nóng hoặc dưới ánh sáng trực tiếp của mặt trời. Sử dụng ngon nhất ở nhiệt độ 4-10 C.

Rượu vang nổ – Sparkling wine 750ml x2 chai trắng và đỏ

550.000 

Tên thương hiệu
The Moshav Farm
Xuất xứ
Việt Nam
Lưu ý
Không để gần nguồn nóng hoặc dưới ánh sáng trực tiếp của mặt trời. Sử dụng ngon nhất ở nhiệt độ 4-10 C.
Rượu vang nổ – Sparkling wine 750ml x2 chai trắng và đỏ
550.000