Thương hiệu

Tên thương hiệu
Hợp tác xã Bảo Khang
Lưu ý
Cho 1 túi trà vào cốc, rót 200ml nước sôi 80-100 độc C ngâm từ 2 đến 5 phút và thưởng thức. Nên sử dụng 4-5 gói/1 ngày

Trà túi lọc giảm cân (hộp 50 túi lọc)

120.000 

Tên thương hiệu
Hợp tác xã Bảo Khang
Lưu ý
Cho 1 túi trà vào cốc, rót 200ml nước sôi 80-100 độc C ngâm từ 2 đến 5 phút và thưởng thức. Nên sử dụng 4-5 gói/1 ngày
Trà túi lọc giảm cân (hộp 50 túi lọc)
120.000