Thương hiệu

Tên thương hiệu
Đông Y Dưỡng Sinh Đường
Lưu ý
Ngày uống 30 viên (5 – 10g) chia 2 lần uống. Viên hoàn uống với nước không cần nhai.

Viên trinh nữ hoàng cung – xạ đen

250.000 

Tên thương hiệu
Đông Y Dưỡng Sinh Đường
Lưu ý
Ngày uống 30 viên (5 – 10g) chia 2 lần uống. Viên hoàn uống với nước không cần nhai.
Viên trinh nữ hoàng cung - xạ đen
250.000