Thương hiệu

Tên thương hiệu
The Moshav Farm
Xuất xứ
Việt Nam
Lưu ý
Uống trực tiếp khi mở nắp, tốt nhất là trước khi đi ngủ 30 phút

Tổ Yến Nhung Hươu Hàu Biển Anbinest King (Lốc 6 Hũ x 70ml)

240.000 

Tên thương hiệu
The Moshav Farm
Xuất xứ
Việt Nam
Lưu ý
Uống trực tiếp khi mở nắp, tốt nhất là trước khi đi ngủ 30 phút
Tổ Yến Nhung Hươu Hàu Biển Anbinest King (Lốc 6 Hũ x 70ml)
240.000