Thương hiệu

Tên thương hiệu
The Moshav Farm
Xuất xứ
Việt Nam
Lưu ý
Nước, yến sào đã chế biến (6%), collagen (0,5g), bào ngư (0,02g) nhung hươu (0,05g), đường, dịch quế cây

Tổ Yến Nhung Hươu Bào Ngư Anbinest Queen (Lốc 6 Hũ x 70ml)

240.000 

Tên thương hiệu
The Moshav Farm
Xuất xứ
Việt Nam
Lưu ý
Nước, yến sào đã chế biến (6%), collagen (0,5g), bào ngư (0,02g) nhung hươu (0,05g), đường, dịch quế cây
Tổ Yến Nhung Hươu Bào Ngư Anbinest Queen (Lốc 6 Hũ x 70ml)
240.000