Thương hiệu

Tên thương hiệu
MallOK
Xuất xứ
Việt Nam

Bút đo oxy hóa ORP

1.500.000 

Tên thương hiệu
MallOK
Xuất xứ
Việt Nam
Bút đo oxy hóa ORP
1.500.000