Thương hiệu

Tên thương hiệu
T&J ORG VIỆT NAM
Lưu ý
Pha Loãng với nước tỷ lệ 1:3 , lau sàn tường ốp men.

Nước rửa chén Bồ Hòn hương chanh (500ML)

Tên thương hiệu
T&J ORG VIỆT NAM
Lưu ý
Pha Loãng với nước tỷ lệ 1:3 , lau sàn tường ốp men.
Nước rửa chén Bồ Hòn hương chanh (500ML)